19.mai og 2 av dem har dobbla fødselsvekta allerede. De andre er hakk i hel.