Lille trille i på vekta 5 døgn gammel. Den viste 1080g og fødselsvekta er dobla og vell så det. 19.mai