20. mai, 2015

Valpenes 3.døgn

Forandringen skjer fort. Pigmentene begynner å komme tydelig frem. Snuten og putene under labbene er begynt å bli sorte.