9. nov, 2014

Valper er født blinde og døve!

Rundt 13.dagers alder begynner øynenen å åpnes med de ser ikke mye da, etter et par dager begynner de å skjeldne mellom lys og mørke og når de er rundt 7-8 uker fungerer synssenteret helt. Når valper er rundt 3 uker begynner hørselen å komme og da "våkner" valpen og begynner å utforske verden. På dette bilde vises det godt hvordan valpen holder rundt juret med tunga for å få best mulig sugerefleks.